Emerging art

Go
Display by: GridGridList
LUCA BIDOLI. (Gorizia, 1967). Apostle #1, ...

Luca Bidoli - Apostle #1

Painting

LUCA BIDOLI. (Gorizia, 1967). Apostle #1, 2015. Graphite, pastels and acrylic on canvas. 40 x 50 cm. Apostle, a series of paintings ...


Code:
89832
Price:
1.170,00 €
LUCA BIDOLI. (Gorizia, 1967). Apostle #6, ...

Luca Bidoli - Apostle #6

Painting

LUCA BIDOLI. (Gorizia, 1967). Apostle #6, 2015. Graphite, pastels and acrylic on canvas. 60 x 70 cm. Apostle, a series of paintings ...


Code:
89833
Price:
1.700,00 €
LUCA BIDOLI. (Gorizia, 1967). Apostle #9, ...

Luca Bidoli - Apostle #22

Painting

LUCA BIDOLI. (Gorizia, 1967). Apostle #9, 2016. Graphite, pastels and acrylic on canvas. 60 x 70 cm. Apostle, a series of paintings ...


Code:
89834
Price:
1.700,00 €
LUCA BIDOLI. (Gorizia, 1967). Apostle #19, ...

Luca Bidoli - Apostle #19

Painting

LUCA BIDOLI. (Gorizia, 1967). Apostle #19, 2017. Graphite, pastels and acrylic on canvas. 60 x 70 cm. Apostle, a series of paintings ...


Code:
89835
Price:
1.700,00 €
LUCA BIDOLI. (Gorizia, 1967). Apostle #6, ...

Luca Bidoli - Apostle #6

Painting

LUCA BIDOLI. (Gorizia, 1967). Apostle #6, 2017. Graphite, pastels and acrylic on canvas. 60 x 70 cm. Apostle, a series of paintings ...


Code:
89836
Price:
1.700,00 €
LUCA BIDOLI. (Gorizia, 1967). Apostle #22, ...

Luca Bidoli - Apostle #22

Painting

LUCA BIDOLI. (Gorizia, 1967). Apostle #22, 2018. Graphite, pastels and acrylic on canvas. 60 x 70 cm. Apostle, a series of paintings ...


Code:
89837
Price:
1.700,00 €